Facultatea de Studii Economice Europene

Implicaţiile unui viitor adaptat la cerinţele, componentele şi aspectele legate de afaceri europene, definesc iniţiativa pentru educaţia adaptată continuu unui cadru Economic European, prin înfiinţarea Facultăţii de Studii ale Integrării Economice Europene.

Prin alinierea permanentă la cele mai înalte standarde educaţionale din universităţile europene şi americane, Facultatea noastră îşi propune să ofere studenţilor săi un mediu conformat la cerinţele mediului de afaceri şi ale instituţiilor publice, creând parteneriate, oferind modernizare şi formare continuă, construind premisele unui capitol care începe cu noi.

Studiul fenomenului integrării este prezentat prin expuneri susţinute de către cadrele didactice ale Universităţii Româno-Americane şi specialişti, aceştia fiind direct antrenaţi în procesul de integrare economică a României în Uniunea Europeană.

Burcea Cristiana Mihaela,
Burcea Cristiana Mihaela, Studentă a Facultății de Studii Economice Europene, anul II (2020-2021)
Read More
[…] Universitatea Româno-Americană este altfel pentru că aici chiar poți fi mai mult decât un student. Oportunitățile legate de carieră și dezvoltare personală se ivesc la tot pasul, resursele de studiu sunt numeroase și variate, iar evenimentele din cadrul universității sunt cel puțin atrăgătoare. Mă bucur că am întâlnit cadre didactice amabile și dornice să ne sprijine, cât și colegi prietenoși alături de care am trăit aceste momente atât de însemnate în formarea noastră ca oameni. Pe scurt, am întâlnit o familie care ne dă aripi spre un viitor mai bun și care ne oferă bazele unei viitoare cariere de succes.
Crişu Alexandru-Marian,
Crişu Alexandru-Marian, Absolvent al Facultății de Studii Economice Europene, promoția 2013
Read More
Universitatea Româno-Americană mi-a devenit a doua casă de-a lungul celor cinci ani în care am studiat ”Economie și Afaceri Internaționale” și am făcut voluntariat în cadrul Departamentului de Studii Asiatice […]. A fost, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea, un timp al învățării, al creșterii umane și profesionale, o perioadă în care am avut norocul și onoarea să cunosc oameni minunați, colegi și profesori […]. Tot ce am învățat la URA, în timpul cursurilor și în afara lor, m-a ajutat să îmi îndeplinesc vise care, la un moment dat, nu credeam că vor putea deveni realitate. Să vizitez Japonia, să studiez și să trăiesc acolo, apoi să muncesc într-un domeniu care îmi place, în mediul potrivit, alături de oameni pasionați, toate acestea au fost posibile datorită Universității Româno-Americane și oamenilor ei. […]
Păduraru Simona,
Păduraru Simona, Absolventă a Facultății de Studii Economice Europene, promoția 2008
Read More
Consider că facultatea absolvită mi-a facilitat inserția pe piața muncii în primul rând prin temele de actualitate abordate în timpul cursurilor pe parcursul celor patru ani de studii și prin materiile de actualitate studiate. Un alt factor extrem de important pentru mine a fost și expunerea internațională de care am beneficiat – grant Leonardo da Vinci în Marea Britanie – și care m-a ajutat să mă adaptez unui mediu de lucru extrem de pretențios. A fost o experiență foarte utilă care mi-a oferit șansa da a dezvolta competențe profesionale și personale și care a pus bazele carierei mele. […] În cei patru ani de URA am învățat o mulțime de lucruri interesante și am cunoscut oameni deosebiți atât din rândul colegilor, cât și al cadrelor didactice. Astfel am dobândit încredere în forțele proprii și dorința de afirmare în plan profesional. […]
Previous
Next

Implicaţiile unui viitor adaptat la cerinţele, componentele şi aspectele legate de afaceri europene, definesc iniţiativa pentru educaţia adaptată continuu unui cadru Economic European, prin înfiinţarea Facultăţii de Studii ale Integrării Economice Europene.

Prin alinierea permanentă la cele mai înalte standarde educaţionale din universităţile europene şi americane, Facultatea noastră îşi propune să ofere studenţilor săi un mediu conformat la cerinţele mediului de afaceri şi ale instituţiilor publice, creând parteneriate, oferind modernizare şi formare continuă, construind premisele unui capitol care începe cu noi.

Studiul fenomenului integrării este prezentat prin expuneri susţinute de către cadrele didactice ale Universităţii Româno-Americane şi specialişti, aceştia fiind direct antrenaţi în procesul de integrare economică a României în Uniunea Europeană.

Cariere

Facultatea noastră este punctul de pornire spre o carieră avansată, formând de-a lungul timpului economişti experţi în relaţiile internaţionale, în domeniul intregrării economice europene în administraţia centrală sau locală, analişti economici pe probleme ale Uniunii Europene, precum şi specialişti în structurile acesteia, dar şi operatori în domeniul tranzacţiilor financiare interne şi internaţionale.

Programe de studii de LICENȚĂ:

  • Economie și Afaceri Internaționale (EAI) – Ghid de studii – Download – durata 3 ani, învățământ cu frecvență

Programe de studii de MASTERAT:

  • Relații Economice Europene (REE) – Ghid de studii – durata 2 ani, învățământ cu frecvență
  • International Economic Relations & Economic Diplomacy (IERED) – Study Guide – program cu predare în limba engleză, durata 2 ani, învățământ cu frecvență

Decan: Lect.univ.dr. Mihai-Alexandru BOTEZATU

Director Departament: Conf.univ.dr. Sorlescu Mariana

  • A absolvit Facultatea de Economie Generală, în cadrul Academiei de Studii Economice București, în anul 1997, este cadru didactic titular la Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane. A obținut titlul de  doctor în Economie în anul 2006.
  • Domeniile de interes în plan didactic și de cercetare sunt: micro și macroeconomie, dezvoltare durabilă, politici economice internaționale, economie mondială.
  • Contact:  mariana.sorlescu@rau.ro

Departamentul de Comerț, Integrare Economică și Administrarea Afacerilor contribuie la derularea activității didactice și de cercetare științifică la nivelul fiecărui program de studii aferent domeniilor Economie și afaceri și Administrarea afacerilor în turism. 

La nivelul departamentului, se coordonează activitățile personalului didactic și de cercetare în concordantă cu planul managerial, se contribuie la elaborarea și implementarea planurilor de învățământ, se elaborează statele de funcții în colaborarea cu Consiliul Departamentului, în conformitate cu prevederile legale.