Facultatea de Drept

Facultatea de Drept, înființată ca parte componentă a Universității Româno-Americane în anul 1991, oferă un program de studii de Licență cu durata de 4 ani (ZI și FR), urmat de obținerea licenței în drept, pregătind viitorii specialiști din profesiile juridice (teoreticieni și practicieni), dar și cercetători sau cadre didactice. Totodată, se organizează anual programul de studii de Masterat  Științe penale, unul dintre cele mai performante masterate profesionale din România.

Pregătirea tinerilor în cadrul Facultății de Drept are în vedere: introducerea în planurile de învățământ a unor discipline singulare în structura învățământului juridic public, precum: Istoria dreptului american, Instituții politice și administrative ale SUA, Civilizație și cultură americană, Comunicare și relații publice; promovarea limbii engleze ca disciplină de studiu și ca instrument de cunoaștere și dezbatere a disciplinelor de specialitate, la cursuri și seminarii; organizarea activității de practică a studenților în cadrul Clinicilor Juridice, prin soluționarea de spețe, întocmirea de acte procesuale, simularea de procese; compatibilizarea permanentă a învățământului din Facultatea de Drept cu cel european si american.

Sîrb Dragoș-Christian,
Sîrb Dragoș-Christian,Student al Facultății de Drept, anul I (2020-2021)
Read More
Pentru mine, Universitatea Româno-Americană înseamnă tradiție de familie. Cele mai importante persoane din viața mea fac parte din primele două promoții ale Facultății de Drept, beneficiind pe durata studiilor de o activitate susținută de cultivare a standardelor de excelență în educație și cultură. Pasiunea pentru domeniul dreptului și perspectiva vieții de student într-un mediu universitar motivant m-au determinat să aleg Universitatea Româno-Americană ca partener în procesul de formare personală și profesională și să trăiesc aici studenția la cote maxime, din perspective diferite.
Ehor Maria-Alexandra,
Ehor Maria-Alexandra, Studentă a Facultății de Drept, anul IV (2020-2021)
Read More
Am ales această facultate deoarece sunt pasionată de lege și tot ce presupune ea și am ales să vin la Universitatea Româno-Americană deoarece am vrut să am o experiență aparte în facultate și aici am simțit că o pot face mult mai bine decât în cadrul altei universități. […] Profesorii sunt mereu alături de tine și dacă ai nevoie de ajutorul lor ți-l vor oferi cu cea mai mare plăcere, ai o bibliotecă, atât tradițională unde personalul este foarte drăguț și te ajută dacă nu te descurci, cât și una virtuală unde poți găsi diferite rapoarte sau legislație pentru a realiza proiectele care îți sunt date de către profesori. Pe partea de drept, facultatea își poate deschide multe uși dacă ai nevoie pentru a face practică sau chiar să lucrezi în domeniu încă din primul an de facultate. […]
Iacob (Mîțu) Adriana,
Iacob (Mîțu) Adriana, Absolventă a Facultății de Drept (promoția 2007) și Management-Marketing, promoția 1996
Director General – Ministerul Justiției
Read More
Din punctul meu de vedere, Universitatea Româno-Americană mi s-a potrivit ca o mănușă. A contat libertatea și deschiderea pe care o aveau atât profesorii, cât și conducerea Facultății față de noi. […] Succesul Universității Româno-Americane este suma succeselor tuturor absolvenților ei. Am acum plăcutul prilej de a-mi exprima gratitudinea față de toți distinșii și minunații mei profesori, care alături de studenți transmit și vor transmite din generație în generație, spiritul ales și nobila dăruire care definește acest așezământ de știință și conștiință.
Potîrcă-Hagimă Mihnea Ștefan,
Potîrcă-Hagimă Mihnea Ștefan,Student al Facultății de Drept, anul II (2020-2021)
Read More
Mereu am auzit că familia nu poate fi aleasă. În schimb, eu am ales, la terminarea studiilor liceale, Universitatea Româno-Americană, familia care mă ajută să mă dezvolt, să cresc și să mă descopăr. În cadrul Facultății de Drept am avut onoarea de găsi profesori deschiși care acordă dreptul la opinie, iar întreaga lor activitate este centrată către studenți. Totuși, Universitatea Româno-Americană nu se rezumă doar la cursuri și seminarii, ci și la experiența multiculturală regăsită în întreg campusul. […]
Prioteasa Iulia Ana-Maria,
Prioteasa Iulia Ana-Maria,Studentă a Facultății de Drept, anul II (2020-2021)
Read More
Când ni s-a prezentat programa Universității Româno-Americane la liceu, am spus fără ezitare “Aici vreau să merg la Facultatea de Drept!”. Nu regret deloc decizia pe care am luat-o acum aproape 2 ani de zile. De ce? Aici am văzut profesionalism, am cunoscut o parte din corpul profesoral pe care îl respect foarte mult și am învățat cum să fac față mai bine provocărilor. […] Cel mai mult îmi place faptul că avem multe posibilități: cursuri cu profesori din toată lumea, diferite activități extracurriculare și multe alte lucruri minunate, care ne dau posibilitatea de a ne lărgi cunoștințele în mai multe domenii. […]
Chirilă Eliza-Marciana,
Chirilă Eliza-Marciana,Absolventă a Facultății de Drept, promoția 2015
Read More
Universitatea Româno-Americană a reprezentat pentru mine casa departe de casă. Am descoperit aici oameni deosebiți, am câștigat prieteni pentru o viață și mi-am îmbogățit semnificativ bagajul de cunoștințe. La URA am avut parte de experiențe studențești de top: de la proiectele Clubului Studenților, la posibilitatea de a mă implica în viața administrativă a universității și până la cursurile minunate cu profesori din Statele Unite ale Americii. Pentru acestea și pentru multe, multe altele, draga mea universitate, îți mulțumesc!
Georgian Daniela Rodica,
Georgian Daniela Rodica, Absolventă a Facultății de Drept, promoția 1999
Read More
Ca absolventă a Universităţii Româno-Americane pot să afirm cu tărie că pe parcursul celor patru ani de studii m-am simţit ca într-o frumoasă şi mare familie, cu emoţii şi sentimente de bucurie, alături de minunaţii profesori și de dragii colegi. Desigur, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii a contribuit la dezvoltarea mea personală şi profesională, astfel încât studiul în domeniul dreptului internaţional mi-a îndrumat paşii în continuarea studiului cu cursuri Postuniversitare şi un Master în drept internaţional şi comunitar […]. În acest context, vă rog să-mi îngăduiţi să vă adresez, în nume personal, expresia înaltei mele consideraţii pentru întreaga activitate a Universităţii Româno-Americane de cultivare a standardelor de excelenţă în educaţie şi cultură. […]
Manea Roxana,
Manea Roxana, Absolventă a Facultății de Drept, promoția 2014
Read More
[…] Încă de pe băncile masteratului îmi desfășor activitatea în cadrul Guvernului României. […] Cu fiecare prilej pe care îl am, mă bucur să pot reflecta în câteva atribute ce reprezintă această școală pentru mine, student și absolvent destoinic. Studiile în această universitate oglindesc cadre didactice de seamă – practicieni excepționali, pedagogi, OAMENI care își lasă amprenta – de la care înveți să gândești în termeni mari și nu mici, mentori. Mentori care complinesc infrastructura acestei ”INSTITUȚII de formare”, având toate prerogativele spre dobândire de cunoștințe și bune practici, cu oportunități oferite prin activitățile organizate în mod sistematic: sesiuni de comunicări științifice, conferințe până la nivel internațional, activități practice dintre cele mai interesante prin care poți fixa noțiunile și te poți proiecta pe tine însuți în viitoarele posibile cariere spre care să accezi și înșiruirea poate continua. […]
Iorga Ruxandra,
Iorga Ruxandra, Absolventă a Facultății de Management-Marketing și a Facultății de Drept, promoția 2019
Read More
[…] Am o educație multidisciplinară, am studiat în paralel Drept și Management, obținând astfel două diplome de licență. Sunt tare recunoscătoare, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul profesorilor și al colegilor mei. URA mi-a oferit mereu oportunități noi, așa că am participat la numeroase activități extracurriculare și acest lucru mi-a oferit ocazia să întâlnesc și să lucrez cu oameni tare dragi, iar cei cu care am interacționat au avut un impact semnificativ asupra evoluției mele. URA este mai mult decât o instituție de învățământ superior, este o Universitate care reușește să iasă din tiparele convenționale.
Previous
Next

La programul de Licență, sunt predate atât discipline juridice tradiționale fundamentale, cât și unele conexe acestora ori de noutate, cu anumite elemente de specificitate, menite să ofere o pregătire cât mai completă studenților noștri.

Absolvenții Facultății de Drept pot ocupa posturi de: magistrați (judecători, procurori), avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, auxiliari în magistratură, funcționari publici în administrația publică centrală și locală, cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic și altele.

Absolvenții masteratului de Științe penale, beneficiind de o conlucrare profesională cu cadre didactice de prestigiu, dobândesc cunoștințe aprofundate în domenii de larg interes, clasice (drept penal, drept procesual penal, metodologie criminalistică) și mai noi (dreptul penal european, cooperarea penală internațională, protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, protecția penală a sistemelor și datelor informatice, victimologie, psihologia comportamentului criminal, psihologia prevenirii criminalității).

Programe de LICENȚĂ:

  • Drept (IF / IFR) – Ghid de studii – download

 

Programe de MASTERAT:

Decan: Prof.univ.dr. Duvac Constantin:
  • Arii de competență profesională: specializat în domeniul științelor penale (drept penal, drept procesual penal, drept penal european, criminalistică și criminologie); avocat în Baroul București; conducător de doctorat în drept penal în cadrul Școlii doctorale „Drept” a Academiei de Studii Economice din București; participant la 154 conferințe internaționale/naționale cu 126 studii susținute, din domeniul științelor penale; coordonator, autor, prim autor, coautor a: 3 tratate; 7 cursuri universitare; 13 lucrări de specialitate; 115 articole/comentarii de practică judiciară; 12 cronici; 4 recenzii; președintele Asociației Române de Științe Penale; președintele Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal de la Paris; redactor șef al Revistei de drept penal și al Criminal Law Review; participant la 10 proiecte de cercetare; deținător al premiilor „Ioan Tanoviceanu” (2009) și „Vintilă Dongoroz” (2010, 2016) acordate de Uniunea Juriștilor din România.
  • Arii de competență managerială: reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea acesteia, conform legii; desemnează prodecanul după numirea sa de către rector și stabilește atribuțiile acestuia, potrivit legii; conduce ședințele Consiliului facultății și pune în aplicare hotărârile/deciziile Senatului Universității, Consiliului de Administrație și Rectorului; prezintă anual, cel târziu în luna martie, un raport Consiliului facultății privind starea acesteia.
  • Contact: constantin.duvac@rau.ro
Prodecan: Conf.univ.dr. Olariu Mihai
  • Arii de competență profesională: specializat în drept procesual penal și în dreptul proprietății intelectuale; avocat în Baroul București; arbitru în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (Geneva); fost Director de Cabinet al Ministrului Justiției.
  • Arii de competență managerială: răspunde de domeniile de activitate ale facultății care îi sunt atribuite de către Consiliul facultății la propunerea decanului, coordonează comisiile de specialitate ale acestuia și asigură conducerea curentă în diferite domenii potrivit competențelor acordate de Consiliu; inițiază și organizează reuniunile periodice consultative de tip Advisory Board; asigură dialogul cu reprezentanții mediului economic-social.
  • Contact: olariu.mihai@profesor.rau.ro

Director: Lect.univ.dr. Popescu Robert Mihai

  • Arii de competență profesională: specializat în Filosofie, Retorică, Psihologie juridică, Psihoterapie; responsabil tehnic în proiectul POSDRU „Practică competitivă pentru viitor în domeniul științelor juridice”, 2014-2015; absolvent al cursului „Managementul Proiectelor” (2011); directorul Departamentului în perioada 2013-2106; membru al Senatului URA în perioada 2012-2020; membru în Consiliul Facultății de Drept 2012-2020.
  • Arii de competență managerială: realizează managementul și conducerea operativă a Departamentului; coordonează activitatea didactică și de cercetare, la nivelul Departamentului; răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul calității și financiar al Departamentului.
  • Contactpopescu.robert.mihai@profesor.rau.ro